Почетак Актуелно Металургија Ради се на свим позицијама нове топионице и фабрике сумпорне киселине

Ради се на свим позицијама нове топионице и фабрике сумпорне киселине

4 друго читање
0
0
1,096

Снажно у завршницу  

 

Било је много неочекиваних препрека на овом браунфилд пројекту које су, углавном, уклоњене и према новом програму активности у летњим месецима на градилиштима ће бити и преко 500 радника – каже Драган Маринковић, директор пројекта
Sl-2-MarinkovićРТБ
. – Ефекти иновираног програма радова на новој топионици и фабрици сумпорне киселине, по коме целокупан пројекат „механички“ треба да буде готов 23. децембра, видљиви су на градилиштима. Отворен је широк фронт и ради се на свим позицијама. Директор пројекта Драган Маринковић нам је рекао да су у складу са наведеним роком извођачи радова направили нови програм активности, за сваку недељу планиран је број радника на свакој позицији: када почињу, а када завршавају посао. За мај су били планирани учинци од пет одсто и по критеријумима који се користе за обрачун учинака при извођењу локалних радова – скоро да су остварени, уз уочљиву тенденцију да се из месеца у месец повећавају. Маринковић је веома задовољан и начином на који сада Грађевински факултет из Београда води стручни надзор и администрацију пројекта.
Ово је браунфилд пројекат и било је много неочекиваних препрека – каже Маринковић. – Оне су, углавном, уклоњене, и сада се ради на свим позицијама. Извођач радова повећава број радника, ради продужено, договорено је да уведе другу и трећу смену тамо где има услова, да ангажује додатну механизацију а већ присутну одржава у исправном стању, као и да допрема материјала следи логику монтаже. Месечни учинци треба да буду већи него до сада, да се крећу осам до девет одсто месечно, а од јуна до септембра буду највећи како би за крај ове године остала само фина подешавања. Тако у неким летњим месецима на градилиштима просечно треба да буде и преко 500 директних извршилаца, не рачунајући надзорно и особље које брине о безбедности и здрављу на раду. Сада је на градилиштима око 300 радника и очекује се да тај број расте из дана у дан.
Према речима нашег саговорника нарочито критична позиција била је монтажа челичне конструкције за област припреме и транспорта шарже (мостови, торњеви) од складишта (бединг) до парног сушача, где су били урађени само темељи, а треба произвести и монтирати око 1.000 тона конструкција! Међутим, проблем је превазиђен. Сачињени су уговори, дефинисани рокови, стотинак тона конструкција већ је стигло на градилиште и почела је монтажа која треба да буде завршена половином септембра. У реконструкцији конвертора број три и четири такође се каснило с обзиром на сложене услове, јер први и други раде. Међутим, уз добру координацију и додатне напоре тамо се завршавају темељи носеће конструкције конвертора и припрема радионичка документација за израду и монтажу 450 тона конструкција. Почетак производње челичне конструкције за конверторе очекује се почетком јула, а монтажа у августу.

Пратећи технолошки редослед постројења већ смо рекли да почиње монтажа челичне конструкције система за припрему и допремање шарже. Њен парни сушач и пратећа опрема су постављени, ових дана ће почети монтажа још 130 тона челичне конструкције на самој згради парног сушења, а онда повезивање инсталација, опреме и затварање зграде панелима. Командна соба нове топионице је грађевински завршена и покривена, већи део опреме за климатизацију је уграђен и остаје да се повежу струја, вода и тако створе услови да тај простор буде климатизован ради монтаже фине мерно-регулационе опреме. Резервоар за расхладну воду са пумпама и измењивачима топлоте већ је завршен, остаје да се тестира материјал којим је обложен базен, да се поправи антикорозивна заштита на конструкцији и да се зграда, такође, затвори панелима. Постављена је скоро сва опрема саме флеш-пећи: монтирана челична конструкција, бакарни хладњаци, реакциони и шахт који је повезује са котлом за одвод гасова, као и челична структура саме пећи, па ће током лета почети озид ватросталном опеком. Зграда флеш-пећи достигла је 40 м висине и треба да се доврши њен део према анодној рафинацији. Припрема се повезивање бакарних жакета у систем за хлађење у који треба уградити око 11 км бакарних цеви! Канали за бакренац и шљаку су постављени, систем за одвод фугитивних гасова скоро да је готов, постављени су сви цевоводи, врећасти филтер, вентилатор… Котао-утилизатор и пратећа опрема су, такође, монтирани и сада се поставља „електрика“ и инструменти, па следи термичка изолација након хладних проба. И електростатички филтер је монтиран и треба да се уради његова антикорозивна заштита, термичка изолазија, повезивање и тестирање.
Челична конструкција система за прање и хлађење гасова у завршној је фази. Део крупне опреме је постављен, остаје да се инсталирају пумпе, млазнице и друга финија опрема, а интензивно се ради и на гасоводу (стубови и мостови) који ће преко крова конверторске хале ићи до система за скрубовање гасова са конвертора, а одатле заједно у нову фабрику сумпорне киселине. На конветорској линији управо су завршени темељи за конвертор три и четири, следи челична конструкција и опрема. Крупна опрема мокрог електрофилтера нове фабрике сумпорне киселине је постављења, сада се монтирају и подешавају електродни и остали помоћни системи. Контактни котао је споља завршен, преостају фини радови, убацивање катализатора и повезивање са измењивачима топлоте, торњевима, котлом за хлађење гасова итд. И у тој области главна опрема је монтирана, остало је да се монтирају цеви у једином измењивачу који је стигао без њих.
Завршена зграда јаке киселине добила је тзв. монореј дизалице које треба да олакшају монтажу пумпи и остале опреме, постваљени су регали, доведена је струја и предстоји повезивање пумпи и инструмената. Зграда дуваљке је готова, остали су неки занатски радови унутра и најважнији посао – њена монтажа са целокупном пратећом опремом. Радови на два резервоара за складиштење сумпорне киселине, капацитет 10.000 тона сваки, иду веома добро и очекује се да до јесени, много пре рока, буду завршени.

Још повезаних текстова
В Љубиша Алексић
Више текстова Металургија

Оставите одговор

Погледајте и

„Зиђин“ постао већински власник и „Невсуна“

За више од 1,66 милијарди канадских долара кинеска компанија преузела је (28. децембра) 89…