Почетак Актуелно Мајданпек РБМ припрема пребацивање пумпе већег капацитета на Калуђерицу

РБМ припрема пребацивање пумпе већег капацитета на Калуђерицу

3 друго читање
0
0
676

За стабилно водоснабдевање флотације

Мањим пумпама више није могуће препумпавање јаловине и градња насипа на коти 530. – Велика пумпа омогућиће истакање јаловине ка великој ували. – Овај посао не одлаже измештање пловеће пумпне станице која представља један од приоритета РБМ-а
РБМ припрема пребацивање пумпе већег капацитета на КалуђерицуРБМ
. – У флотацији мајданпечког Рудника бакра, на Калуђерици, почели су грађевински радови за пребацивање пумпе већег капацитета (18×16). Њеном уградњом ће, практично, бити реконструисана пумпна станица и оспособљена да обезбеди функционисање читавог система до измештања пловеће пумпне станице које се сагледава као трајно решење за стабилно водоснабдевање флотацијског процеса прераде руде.
РБМ припрема пребацивање пумпе већег капацитета на КалуђерицуГрађевински радови су само први корак за пребацивање веће пумпе која ће омогућити континуирани рад пумпне станице, истакање јаловине ка великој ували и већу сигурност у раду јаловишта, јер неће угрозити изградњу и стабилност брана – истиче Јелена Ђурић, управница Флотације РБМ-а: – Иако значајан за стабилност производње у дужем периоду, овај посао не одлаже обавезу измештања пловеће пумпне станице што, како време одмиче, све више постаје приоритет РБМ-а.
РБМ припрема пребацивање пумпе већег капацитета на КалуђерицуПребацивање велике пумпе на ову локацију је начин да се превазиђу тешкоће на јаловишту. – Урађена је прва варијанта пројекта, следи извођење радова за даље надвишење јаловишта. Велика пумпа треба да обезбеди изградњу брана и истакање јаловине, пошто се водено огледало већ дели на два дела. Јаловина одваја део где је пловећа пумпна станица (као мање језеро од око 30 хектара), па је потребно да депонујемо јаловину у великој ували, како би се подигао ниво избистреној води да слободним падом иде у друго језеро – саопштава детаље Војислав Новаковић, технички руководилац водоснабдевања и јаловишта.
То је посао који ће запослене у грађевинској служби РБМ-а (помажу и запослени на језеру и јаловишту) ангажовати наредних месеци, јер се уграђује и кран који је одавно недостајао захтевима посла на тој позицији. – Сада смо у почетној фази проширења пумпне станице Калуђерица – изводимо земљане радове, нови армирано бетонски темељ за пресељење пумпе, кош, као и преливни канал – објашњава Александар Божић из Грађевинске службе РБМ-а. – Наставиће се проширење објекта и уградња крана, како би био функционалнији. Радове реализује РБМ у сопственој режији, ангажујући само повремено трећа лица и механизацију.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Мајданпек

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…