Почетак Актуелно Мајданпек Рудник бакра Мајданпек отвара “Исток” на Јужном ревиру

Рудник бакра Мајданпек отвара “Исток” на Јужном ревиру

6 друго читање
0
0
1,162

 Следи убрзање раскривања

Уз “Марион 11”, овог месеца је на “Истоку” и хидраулични багер “ПЦ 1”. – На путу до руде више од 30 милиона тона раскривке, па се дневно уклања 20-ак, а показује да може и више од 35 хиљада тона. – Са више механизације раскривање ће се одвијати брже
Рудник бакра Мајданпек отвара “Исток” на Јужном ревируРБМ
.- Захват “Исток”, којим се интензивира отварање Јужног ревира и нова фаза рударења за Рудник бакра Мајданпек, свакодневно се шири у радилиште које ће наредних месеци бити средиште активности мајданпечких рудара. Јер, управо ту је почела битка за уклањање око 30 милиона тона раскривке како би се у следећој, од шест предвиђених фаза рада на овом ревиру, дошло до десетина милиона тона руде доброг садржаја.
Кренули смо силовито – каже Горан Репеџић, главни пословођа производње на Површинском копу РБМ-а. – Почетком маја искористили смо два дана док је замењивана трака на Дробљењу и сва тешка возила ангажовали на јаловини. Неколико дана интензивно смо радили на “Истоку” дајући по 45 хиљада тона јаловине дневно, 30-ак хиљада са “Истока” и 15-ак хиљада са Андезитског прста, где нам остаје и брига о редовној месечној производњи са аспекта учинка “јаловинског” багера. Хидраулични багер “ПЦ 1” сада ради на етажи 410, а “Марион 11” на коти 425. Њих на “Истоку”, у просеку (по смени) прати пет до шест камиона, уз неколико возила усмерених на багер “ПЦ 2” који товари руду са Андезитског прста.
Рудник бакра Мајданпек отвара “Исток” на Јужном ревируОд првих милиона тона руде на истоку мајданпечке рударе, према пројекту, дели 30 милиона тона јаловине. План је да се, овим темпом, стигне до руде за седам-осам месеци, највише за годину, тако што ће се упоредо радити на две фазе: “Исток 1” и “Исток 2”.
По плановима, требало би да имамо 12 исправних тешких возила, а тренутно их је до 10. Настојимо да “подигнемо” још неколико и ако не дође до озбиљнијих проблема на камионима који сада раде, можемо се надати још већем обиму раскривања. Посебно ако успемо да укључимо још који багер са Андезитског прста одакле, објективно, једино имамо производњу – каже Репеџић. Притом напомиње да је у најави, али за 2017. годину, набавка нове опреме: једног булдозера, грејдера, неколико тешких возила и хидрауличног багера.
Синиша Филиповић, технички руководилац производње на Површинском копу, наглашава да би, поред одговарајућег броја тешких возила, у сваком тренутку морали да рачунају и на фазу 1. Међутим, код ње је горући проблем недостатак помоћне механизације, пошто предстоји померање траке “Т 06” и одлагача. Ту већ има посла за помоћну механизацију, за булдозер “Коматсу 2”, који би наредних дана требало да се премести из Флотације и олакша одлагање огромних количина раскривке. Јер, само са “Истока” треба уклонити око 30 милиона тона, с тим што део треба скинути и на западу, како би могао да се обезбеди континуитет радова на руди. Потребна је изузетна расположивост опреме: багера, булдозера и, свакако, транспортног система фазе 1.

Концепција откопавања на Јужном ревиру РБМ-а састоји се у томе да се истовремено ради на две и више фаза, чиме се постиже континуитет откопавања и могућност стварања композита ровне руде. То подразумева више активних откопа и одржање континуитета у раскривању лежишта – каже Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство. – Капацитет откопавања руде од 8,5 милиона тона годишње захтева, поред проширења флотацијских капацитета за њену прераду и знатно више раскривке по годинама. Јер, ове количине ископина (руде и јаловине), подразумевају повећање капацитета утовара и транспорта, као и стабилан рад транспортног система за јаловину.
Да би се постигли максимални економски ефекти експлоатације, с обзиром на стање рударских радова на копу, њен даљи развој дефинисан је у шест фаза. Фаза 1 подразумева радове на Андезитском прсту, фазе 2 и 3 су радови у оквиру захвата “Исток” назване као “Исток И” и “Исток ИИ”, фаза 4 је захват “Југозапад”, фаза 5 захват “Југ” а фаза 6 завршно проширење површинског копа. Притом треба истаћи да је почетак радова на коти 590, а завршетак у коначној контури копа на коти + 5.
Достизање овог нивоа радова, у овом и претходном захвату, подразумева интезивно одводњавање и пречишћавање вода акумулираних у Јужном ревиру – напомиње Марковић. – Коначна контура фазе 2 – “Исток 1”- простире се у источном боку површинског копа, по дубини од етаже 425 до етаже 95. Она, практично, представља наставак раскривања на истоку започетог још пре 2000. године.
Пре почетка интезивног раскривања “Истока 1” било је неопходно реконструисати приступне путеве по тој страни површинског копа. Они су смештени дуж целе контуре ове фазе, а пројектовани су тако да могу да се уклопе у постојеће транспортне путеве из претходне, фазе 1. Основни експлоатациони параметри фазе 2 су оно што јој представља и најбоље оправдање. Укупна количина ископина је 45.745.253 тоне, а у њима је 14. 459.775 тона руде, при чему је гранични садржај бакра у руди 0,15 одсто, а просечан 0,43 процента. Коефицијент откривке је 2,164.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Мајданпек

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…