Почетак Актуелно Мајданпек Септембарска производња РБМ-а у знаку повећања ископина

Септембарска производња РБМ-а у знаку повећања ископина

3 друго читање
0
0
1,004
Септембарска производња РБМ-а у знаку повећања ископина

 Раскривање се убрзава

План укупних ископина на Јужном ревиру РБМ-а за 25 дана септембра остварен са 75,6 одсто, а учинак на руди са преко 86 процената. – За 26 дана овог месеца дато 1.325 тона бакра у концентрату, уз одговарајуће количине племенитих метала
РБМ
. – Септембарску производњу у Руднику бакра Мајданпек обележавају повољнији резултати планираног раскривања Јужног ревира и чињеница да се повећавају укупне ископине, док се рад на руди и прерада одвијају несмањеним темпом у односу на неколико претходних месеци ове године. У односу на исти период прошле године резултати су значајно побољшани, тако да се може говорити о повећању производње за скоро 14 одсто.
План укупних ископина на Јужном ревиру РБМ-а је за 25 дана септембра остварен са 75,6 одсто, а учинак на руди са преко 86 процената. Међутим, садржај бакра у руди од 81,53 индексна поена, негативно се одразио и на укупну количину бакра у руди која је остварена са преко 70 одсто. Најкраће речено, подбачај је резултат мањих количина и откопавања у делу радилишта са слабијим садржајем метала.
Септембарска производња  РБМ-а у знаку повећања ископинаПроизводња у септембру, углавном, се одвијала у знаку тежње да се допреми планом предвиђена руда за рад флотације, односно, за остварење месечног плана, док су преостала возила била усмерена на рад на јаловинским багерима, што се показало као недовољно – каже Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство: – Очигледан је позитиван помак у укупним ископинама и поред тога што је план транспорта остварен са свега две трећине, јер је од планираних 12 возила, у раду просечно било од осам до девет. Транспортни систем је добро функционисао, без већих застоја, а погон дробљења имао две замене транспортних трака што се свакако одразило на укупне количине руде за овај месец. Мада, са друге стране, тим интервенцијама се, практично, подиже погонска спремност, као и важне тачке у систему производње и прераде.
У септембру на површинском копу је велике главобоље задавао недостатак високонапонских каблова, будући да учестала померања условљавају застоје који негативно утичу на остварење планираних количина. Сва настојања и активности усмерени су у правцу стабилизације производње по свим параметрима и уз максимална искоришћењем расположиве опреме, значајно смањење трошкова и инсистирање на максималној безбедности за људе и опрему.
У флотацији се радило доста добро имајући у виду да су све количине испоручене руде прерађене, уз настојање да се што бољи резултати остваре на квалитету и искоришћењу: – За 26 дана септембра наш учинак је са 1.325 тона бакра у концентрату, уз одговарајуће количине племенитих метала, доста добар – истиче Јелена Ђурић, управница Флотације. Додаје да се већ полако креће у припрему постројења за рад у зимским условима, обављају годишња сервисирања електромотора на свим битним тачкама, попут пумпних станица, али да се упоредо покушавају да санирају и све потенцијално слабе тачке система у зимским условима (на цевоводима, вентилима и слично): – То је, међутим, посао који ћемо упоредо са производњом настојати да што квалитетније завршимо пре него што се суочимо са ниским температурама и отежаним условима за рад и производњу, односно, прераду.
Септембарски производни резултат на нивоу претходних месеци није довољан за испуњење планова, па ће запослени у РБМ-у до краја године морати да уложе додатан напор како би овогодишњи учинак и производњу приближили планским захтевима.
Добро је што већина запослених схвата да раскривање морамо да убрзамо и интензивирамо како би што пре на “Истоку 1” стигли до руде и садашњој производњи са Андезитског прста у наредној години обезбедили потребан континуитет и увећање. То је велика и заједничка обавеза свих нас због које нема места опуштању и због које морамо да радимо и више и боље – подвлачи Бранислав Томић, први човек мајданпечког Рудника бакра.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Мајданпек

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…