Почетак Актуелно Мајданпек У Руднику бакра Мајданпек интензивно крећу у отварање “Истока” на Јужном ревиру

У Руднику бакра Мајданпек интензивно крећу у отварање “Истока” на Јужном ревиру

4 друго читање
0
0
773

Дуг пут до руде

 

Развој рударских радова на површинском копу дефинисан у шест фаза. – Капацитет откопавања руде треба подићи на 8,5 милиона тона годишње, а количине ископина захтевају повећање капацитета утовара и транспорта, као и стабилан и поуздан рад транспортног система за јаловину
У Руднику бакра Мајданпек интензивно крећу у отварање “Истока” на Јужном ревируРБМ
. – Отварање Јужног ревира за Рудник бакра Мајданпек представља нову фазу рударења и улазак у будућност. Извођење радова у захвату “Исток” само је нови корак ка тежишту активности током наредних година, па се са пуно пажње приступа послу који производњи „црвеног“ метала даје континуитет. Концепција откопавања на Јужном ревиру састоји се у томе да две и више фаза рада теку истовремено, чиме се постиже континуитет откопавања руде, могућност стварања композита садржаја ровне руде, што подразумева више активних откопних радилишта на руди и одржање континуитета раскривања лежишта.
Капацитет откопавања руде од 8,5 милиона тона годишње неминовно захтева, поред проширења флотацијских капацитета за прераду руде, и значајно повећање количина раскривке по годинама – указује Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство. – Ове количине ископина, руде и јаловине захтевају повећање капацитета утовара и транспорта, као и стабилан и поуздан рад транспортног система за јаловину.
У Руднику бакра Мајданпек интензивно крећу у отварање “Истока” на Јужном ревируКонцепцијски развој копа у дефинисаном периоду експлоатације опредељен је на основу услова о максималном искоришћењу лежишта, одржању континуитета у откопавању руде, са припадајућим количинама откривке, могућностима откопавања партија руде са различитим садржајима бакра и прављење одговарајућег композита, као и обезбеђење потребне сигурности, како при извођењу рударских радова, тако и након завршетка откопавања.
Да би се постигли максимални економски ефекти експлоатације с обзиром на стање рударских радова на површинском копу, даљи развој биће дефинисан у шест фаза. – објашњава Марковић. – Фаза 1 су радови на Андезитском прсту, фаза 2 и фаза 3 су радови у оквиру захвата „Исток“ названи као „Исток И“ и „Исток ИИ“, фаза 4 захват „Југозапад“, фаза 5 захват „Југ“, фаза 6 завршно проширење површинског копа. Притом, треба истаћи да је почетак радова на коти 590, а завршетак у коначној контури копа на коти + 5 .
У Руднику бакра Мајданпек интензивно крећу у отварање “Истока” на Јужном ревируОно што се не може занемарити је да достизање овог нивоа радова у овом и претходном захвату подразумева интезивно одводњавање и пречишћавање акумулираних вода у Јужном ревиру. Како се руда и јаловина интезивно откопавају на Андезитском прсту, док се на „Истоку“ изводе радови на раскривци вођени као фаза 2 – „Исток 1“, у РБМ-у наводе да је разлог ове поделе захвата „Исток“ обезбеђење континуитета у раскривању руде, а коначна контура фаза 2 – „Исток 1″ простире се у источном боку површинског копа, а по дубини од етажа 425 до 95. Тако, практично, представља наставак раскривања на“ Истоку“ које је започето пре 2000. године.
Радови у овој фази тренутно се изводе багером „М-11“, а очекује се да се ситуација са багерима на Андезитском прсту побољша и одмах након оспособљавања „ОК“ багера један хидраулични багер од 22 кубна метра пресели у захват „Исток“. То је један од предуслова за интезивирање радова, а други је повећање броја возила у флоти, како би се покрили утоварни капацитети набавком резевних делова за поправке.
У Руднику бакра Мајданпек интензивно крећу у отварање “Истока” на Јужном ревируУ РБМ-у наглашавају да је пре почетка интезивног раскривања „Истока 1“ неопходно реконструисати приступне путеве по источној страни површинског копа од етажа 425 до 530 и од 425 до 350. Јер, транспортни путеви смештени су дуж целе контуре ове фазе, а пројектовани су тако да је омогућено њихово уклапање у постојеће путеве из претходне фазе 1.
Основни експлоатациони параметри фазе 2 су укупна количина ископина од 45. 745. 253 тоне, откривке од преко 31 милиона тона, руде од 14,5 милиона тона, уз гранични садржај бакра у руди од 0,15 одсто и просечан садржај бакра у руди од 0,43 процента, са коефицијентом откривке 2,164 – објашњава Бранислав Томић, директор РБМ-а, и подсећа да је циљ и концепција развоја копа, поред постизања пројектованог капацитета откопавања, и његово довођење у безбедно стање.

Још повезаних текстова
В Силвија Вукашиновић
Више текстова Мајданпек

Оставите одговор

Погледајте и

Представљамо добитнике награде „Инжењер Шистек“

Иван Најденов: Човек кога награда неће променити Помоћник руководиоца Огранка ТИР за произ…